Crisisopvang vluchtelingen goed verlopen

GroenLinks is trots op Oostzaan. De crisis opvang in de sporthal is mede door de vele vrijwilligers zeer goed verlopen. Zowel Oostzaanse bedrijven, inwoners en verenigingen hebben zich ingespannen het verblijf van de vluchtelingen zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er een grote inspanning door vele ambtenaren gedaan en is er veel medewerking uit de regio geweest. Er waren dan ook veel positieve reacties van vluchtelingen zelf op warme ontvangst in Oostzaan. Afgelopen donderdagmiddag zijn de vluchtelingen naar Zoetermeer vertrokken. Wij blijven benadrukken dat mensen in nood geholpen moeten worden.

sporthal

Het blijft echter moeilijk te zien dat vluchtelingen voortdurend van crisislocatie naar crisislocatie moeten verhuizen. Een vluchtelingengezin dat meerdere keren in een maand verplaatst is naar een andere tijdelijke opvanglocatie, is geen uitzondering.

Bert Jongert fractievoorzitter Oostzaan:
“Mensen van sporthal naar sporthal verslepen is echt triest. Oostzaners hebben bewezen een groot hart te hebben voor mensen in nood. Kleinschalige structurele opvang zou een goede manier om mensen onderdeel te maken van onze samenleving of, wanneer zij terug kunnen en willen naar hun land van herkomst, ze enige tijd rust en veiligheid hebben kunnen genieten. Zoals ook tijdens de crisisopvang is gebleken zijn er vele mensen die hier hun steentje aan willen bijdragen”

De regering heeft bekend gemaakt geen prioriteit te maken van kleinschalige opvang. Hiermee wordt de motie, ingediend door de 2e kamerfractie van GroenLinks onvoldoende uitgevoerd..

Linda Voortman 2e kamer GroenLinks:
“Ondanks mijn aangenomen motie voor kleinschalige opvang worden vluchtelingen nog steeds van plek naar plek versleept. Niet alleen voor vluchtelingen is dat erg, maar ook voor gemeenten en inwoners die voor het blok worden gezet. Verschillende gemeenten willen vluchtelingen kleinschalig opvangen, maar krijgen nog steeds nul op rekest van het COA. Ik vind het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Dijkhoff geen prioriteit maakt van het mogelijk maken van kleinschalige opvang. Het moet nou echt eens klaar zijn met die crisisopvang.”

Crisisopvang is bovendien een dure vorm van opvang, omdat alles voor drie dagen moet worden op- en afgebouwd. Daarom pleit GroenLinks ervoor dat vluchtelingen na registratie van hun asielverzoek meteen door moeten kunnen verhuizen naar kleinschalige opvanglocaties.

Zie ook motie:
“Vluchtelingenkinderen voortaan minder van hot naar her verhuizen”

TERUG