Crisisopvang vluchtelingen in Oostzaan

Enige tijd geleden heeft de gemeente raad van Oostzaan verzocht aan het college om te onderzoeken of Oostzaan een bijdrage kan leveren aan de vluchtelingen problematiek.
Het college heeft inmiddels het voorstel gedaan om tijdelijk (gedurende drie dagen) crisisopvang te willen bieden in de sporthal van Oostzaan.
GroenLinks is zeer verheugd dat er een voorstel is welke past binnen de mogelijkheden van Oostzaan.

Komende
woensdag 4 november vindt om 20.00 uur een
informatiebijeenkomst plaats in
de grote kerk van Oostzaan om de bewoners de mogelijkheid te bieden hun standpunt kenbaar te maken.

Donderdag 5 november vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad van Oostzaan.

Het bestuur en de fractie van GroenLinks ondersteunen dit initiatief en hopen op een groot draagvlak binnen onze gemeente. Wij roepen onze leden en sympathisanten op woensdag naar de informatiebijeenkomst te komen om dit initiatief te ondersteunen (vergeet niet u aan te melden bij de gemeente voor deze bijeenkomst via de
website van de gemeente). zoekterm: crisisnoodopvang

Bestuur en gemeenteraadsfractie van GroenLinks Oostzaan.

TERUG