Fietsersbond: GroenLinks beste fietspartij in provincies!

Dit blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond.

Een veilig en aantrekkelijk fietsnetwerk. GroenLinks ziet de fiets als primaire vorm van vervoer voor de korte afstand. Voor wie kan fietsen, is de fiets een gezonde en schone vorm van vervoer. Het openbaar vervoer en de auto mogen volgens GroenLinks niet concurreren met de fiets. De provincie moet door het delen van kennis en ervaringen met en tussen gemeenten de positie van de fietsen verbeteren, ook langs gemeente- of rijkswegen. In het initiatiefvoorstel Fiets vraagt de Statenfractie van GroenLinks om een actiever beleid van Gedeputeerde
Staten om fietsen in Noord-Holland veiliger en aantrekkelijker te maken.

Meer informatie vind u HIER

GroenLinks wil het gebruik van de fiets stimuleren door de volgende
maatregelen:
  • Verbeteren provinciale fietsnetwerk waardoor fietsroutes logischer en veiliger worden.
  • Uitbreiding van het fietsnetwerk met onder andere nieuwe snelfietsroutes.
  • Oplossen ontbrekende schakels in het fietsnetwerk.
  • Voldoende fietsparkeerplekken, vooral bij carpoolplaatsen en OV-knooppunten.
  • Brommer en scooter binnen de bebouwde kom van het fietspad.


TERUG