GEZONDHEIDSEFFECTEN ULTRA FIJNSTOF

Schriftelijke vragen aan college van B&W (10 januari 2015)

Onderwerp: gezondheidseffecten ultra fijnstof als gevolg van Schiphol

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

Uit een recent onderzoek van TNO blijkt dat mensen in woonwijken rondom Schiphol net zo veel fijnstof binnen krijgen als mensen die langs snelwegen wonen, zoals de A8 en A10. Dat betekent dat de inwoners van Oostzaan op zijn minst verhoogd risico lopen.. Het gaat met name om perioden dat de wind vanuit het zuiden/Schiphol komt.
De concentratie fijnstof kan dan hoger zijn dan op andere locaties in Nederland. Het betreft dan ook ultra fijnstof. Een opstijgend verkeersvliegtuig zou per seconde even veel vervuiling uitstoten als een miljoen vrachtwagens. Over de gevolgen hiervan is nog onduidelijkheid. Verschillende onderzoekers gaan bestuderen welke gezondheidsrisico’s deze hoge concentratie fijnstof met zich meebrengt. Een andere wetenschapper geeft al aan dat de gevolgen hiervan kunnen zijn dat mensen last krijgen van luchtweginfecties, hart- en vaatproblemen. Eerder onderzoek heeft echter al aangetoond dat de levensverwachting van mensen die langs de snelweg wonen twee tot drie maanden korter is dan het gemiddelde. Een partij als Milieudefensie is stelliger, volgens hen komt dit bovenop de reeds verslechterde gezondheid die sowieso al ervaren wordt door mensen in deze regio vanwege luchtvervuiling door bijvoorbeeld verkeer, zij noemt de cijfers extreem zorgwekkend en willen snel aanvullend onderzoek.GroenLinks maakt zich zorgen over deze recente nieuwe gegevens. Fijnstof is op zich al slecht voor gezondheid, dit onderzoek wijst daarbij in ieder geval niet in een positievere richting. Wij hebben daarover de volgende vragen:

1 Bent u bereid vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van deze concentratie fijnstof actief te volgen c.q. te initiëren en de raad te informeren zodra duidelijk in kaart is welke concrete gezondheidseffecten dit in Oostzaan heeft ?

2 Ervan uitgaande dat deze hoeveelheden ultra fijnstof daadwerkelijk negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid, bent u bereid om, ook samen met andere gemeenten waaronder Amsterdam die expliciet genoemd is, actie te ondernemen om de hoeveelheid uitstoot van fijnstof door Schiphol te verminderen c.q. in ieder geval te limiteren ? En welke instrumenten zou de gemeente Oostzaan op eigen initiatief daarvoor in kunnen zetten?

Namens de fractie GroenLinks

TERUG