Lokale vuist voor het klimaat

GroenLinks Oostzaan is blij met het besluit van het Oostzaanse college om onderstaand statement te ondersteunen. In Oostzaan gaan we de komende tijd hard aan het werk om een Lokale Vuist te maken voor het klimaat.
Bert Jongert, fractievoorzitter: “Ook in Oostzaan gaat er veel gebeuren. Zo wordt er versneld overgegaan op Led verlichting. Komen er zonnepanelen op de daken van scholen en De Greep en stelt wethouder Klinkhamer de structuurvisie Groen op waarin zeker goed gekeken wordt naar de aanplant van bomen. Goed voor het klimaat en een mooie, gezonde leefomgeving voor onze inwoners!”

Voor de LED verlichting geldt dat de raad heeft besloten beperkte middelen beschikbaar te stellen. De versnelling gaat GroenLinks nog niet snel genoeg. Er moet dus meer gebeuren en daar blijven we ons hard voor maken.

Lokale vuist voor het klimaat
Gemeenten, provincies en waterschappen maken in aanloop naar de VN Klimaattop in Parijs een gezamenlijke vuist voor daadkrachtige klimaatacties van lokaal tot mondiaal. Een aantal Nederlandse wethouders gaat naar de Klimaattop en neemt dit statement van de Nederlandse bestuurders mee in de vorm van een 'Klimaatverklaring'.

"Wij, 75 Nederlandse wethouders, 12 provincies en waterschappen benadrukken gezamenlijk de urgentie van lokale klimaatactie, want juist wij weten uit de praktijk dat er al een heleboel actie gaande is. En ja, het klopt dat Obama (VS), Poetin (Rusland) en Xi Jinping (China) grote landen vertegenwoordigen, die veel invloed hebben op de nieuwe afspraken om ons klimaat te beschermen. Toch zit Nederland ook aan tafel", aldus Stephan Brandligt voorzitter van Klimaatverbond Nederland.

Brandligt kan, gesterkt door zijn 90 collega bestuurders voorbeelden van concrete actie meenemen die de urgentie van klimaatactie benadrukken. In Tilburg legt de gemeente samen met bedrijven zonnepanelen op 26 basisscholen, in Geldermalsen spannen gemeenten en fruittelers zich samen succesvol in voor verduurzaming van de sector. Met als gezamenlijk resultaat dat alle activiteiten in de verzorgingsgebieden van gemeenten en provincies in 2050 klimaatneutraal zullen zijn, wat inhoudt dat zij geen CO2 toevoegen aan de atmosfeer, waardoor de aarde langzamer opwarmt.

TERUG