Oostzaanse inspanningen voor vluchtelingen

De aanhoudende stroom van onder andere Noord-Afrikaanse, Syrische en Afghaanse vluchtelingen naar Europa levert grote drama’s op. Ook in Oostzaan heeft iedereen kennis genomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich voltrekken rondom vluchtelingen. Vanuit de landelijke overheid is ook de vraag gekomen om na te denken of gemeente kunnen helpen. Nu is het voor een relatief kleine gemeente als Oostzaan niet zo maar mogelijk om honderden vluchtelingen op te nemen. Dat ontslaat Oostzaan niet van de plicht om ook te kijken en onderzoeken wat wij kunnen doen. Wegkijken is geen optie! Samen met PvdA, CDA, D66 en Gemeente Belangen heeft GroenLinks een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om goed na te gaan waarin Oostzaan kan ondersteunen.
GroenLinks was blij om te horen van de burgemeester dat het college in de regio al het voortouw heeft genomen om samen met andere kleinere gemeente te kijken waar en hoe dit het beste kan gebeuren.

Hieronder vind u de motie:
Onderwerp: Oostzaanse inspanningen voor vluchtelingen
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d.
14 september 2015

  • Heeft kennis genomen van de toenemende stroom van vluchtelingen die de laatste maanden in grote aantallen veiligheid zoeken in landen van de Europese Unie.
  • Heeft kennis genomen van de tragedie die hiermee gepaard gaat, m.n. het onvermogen van landen c.q. overheden om de stroom vluchtelingen op menswaardige wijze te hanteren;
  • Heeft kennis genomen van de oproep van staatssecretaris Dijkhoff dat moedige gemeentebestuurders zich melden die bereid zijn extra inspanningen voor deze groep ontheemden te doen.
  • Roept het college op na te gaan, al dan niet samen met omliggende gemeentes, of naast de huidige herhuisvesting opgave van statushouders, er nog meer inspanning voor de opvang van vluchtelingen realiseerbaar is.

Toelichting
Als gemeente is Oostzaan ternauwernood in staat het aantal te huisvesten statushouders te realiseren. Er staan op het eerste gezicht ook geen gebouwen leeg die zich lenen voor (tijdelijke) noodopvang van vluchtelingen, echter gezien de urgentie van het probleem en de morele plicht om humanitaire steun te verlenen aan mensen in nood, moet breder gezocht worden naar oplossingen. Gezamenlijk regionaal optrekken is noodzakelijk.

En gaat over tot de orde van de dag
Namens de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en Gemeente Belangen

TERUG