Oostzaanse raad stemt unaniem voor vluchtelingen crisisopvang.

De GroenLinks fractie is verheugd met de grote steun die de bevolking heeft uitgesproken op de bewonersavond en via andere kanalen. Er is niet alleen draagkracht onder de inwoners, maar ook veel daadkracht gezien de 70 vrijwilligers die zich al hebben opgegeven. De fractie van GroenLinks heeft zich altijd uitgesproken voor de opvang van vluchtelingen. We zijn zeer blij met de steun van de inwoners.

Hierbij de link waar u het besluit kan terug zien:

OPROEP
Onderstaande oproep heeft de GroenLinks fractie bereikt. Graag brengen we dit onder uw aandacht

Gisteren, tijdens de bewonersbijeenkomst heeft mijn dorpsgenootje Roos Mank vanuit haar hart gesproken over de vluchtelingen problematiek. In haar toespraak noemde Roos ook dat ze samen met haar zus Iris en mij een actie gestart is om vluchtelingen te helpen. In deze mail wil ik jullie graag op de hoogte brengen van onze actie, 'wees HIP, doneer een SLIP', in de hoop dat jullie ons steunen en een steentje bij willen dragen.

Wat doen wij?
Wees HIP, doneer een SLIP zamelt geld in voor nieuw ondergoed voor vluchtelingen. Van het gedoneerde geld kopen we nieuw ondergoed voor kinderen, vrouwen en mannen. Wij streven ernaar dat we binnen 10 dagen na ontvangst van een donatie het geld omgezet hebben in ondergoed en het afgeleverd hebben bij vluchtelingen in de omgeving.
Daarnaast zamelen we ook gericht goederen in. Door het contact dat we hebben bij verschillende opvanglocaties in de omgeving weten we wat, waar nodig is.

Doneren?
Voor het inzamelen van geld mogen wij gebruik maken van de rekening van de Nederlands Gereformeerde kerk van Oostzaan. Het gedoneerde geld zal volledig worden gebruikt om ondergoed te kopen.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL46 INGB 0690263317, t.n.v. NGK Oostzaan,
onder vermelding van: doneer een SLIP


Volg ons en uw donatie op onze facebook pagina, wees HIP, doneer een SLIP.

Als er wordt besloten opvang te verlenen aan vluchtelingen, kunnen jullie op ons rekenen!

Met vriendelijke groeten,

Roos Mank, Iris Mank en Josien Broers


“Als iedereen wat kleins doet, doen we samen iets groots.”


TERUG