Provinciale Staten verkiezing:

Kies 18 maart een sterk GroenLinks

Een sterk GroenLinks is hard nodig. In de Eerste Kamer en in de
provincies. De onzekerheid over werk en zorg groeit. De aarde warmt op. Nooit waren grondstoffen zo schaars en grote bedrijven zo machtig. Daarom zijn de verkiezingen op 18 maart belangrijk.
De nieuwe Eerste Kamer bepaalt of Rutte 2 verder kan. Of er eerlijke
belastingen komen. Meer banen. Een economie die draait op duurzame energie. En of er samen met de provincies eindelijk werk wordt gemaakt van meer natuur. Meer dan ooit is het tijd voor linkse oplossingen. De rechtse aanpak van dit kabinet en zijn voorgangers heeft de problemen verergerd.

Vijf beloften aan de kiezer

Schone energie:
We kappen met kolen, olie en gas en stappen over op zon, wind en water. We draaien de gaskraan in Groningen verder dicht, we openen een windmolen offensief.
We verdelen de welvaart eerlijk, iedereen profiteert mee. Dat begint met een ander belastingstelsel.
We delen werk eerlijk. We beschermen de flexwerker. Mensen met een uitkering mogen meer bijverdienen zodat zij zich kunnen ontwikkelen.
De patiënt is de baas. We beperken de macht van de zorgverzekeraar. Vrije artsenkeuze, geen tweederangs budgetpolis.
Nederland blijft een open samenleving. Vrijheid bescherm je niet door vrijheid in te perken.

GroenLinks kiest voor rechtvaardigheid. Nieuwe Rechtvaardigheid. Voor de 21ste eeuw. Eerlijke belastingen voor multinationals en vervuilers. Investeringen in zon en wind en niet in het gas van Poetin. Goede zorg voor iedereen, ook voor wie maar weinig te besteden heeft. De wereld is van iedereen.


TERUG