Transitieplan van Baanstede

Maandag 14 december j.l. heeft de Raad,  met alleen een stem van de PvdA tegen, besloten het transitieplan van Baanstede op te zetten.
Baanstede is het bedrijf dat voor de 9 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland werk verzorgt voor mensen met een arbeidshandicap.
Het transitieplan hield in dat onderdelen van Baanstede zouden worden af gestoten naar “de markt” en werknemers gedetacheerd zouden worden naar gewone werkgevers.
GroenLinks is best wel voorstander van het laatste, maar het moet wel kunnen. Maar het lukte niet evenmin als bijvoorbeeld het overdragen  van  de groenafdeling.
Gemeenten krijgen van het rijk steeds minder subsidie voor dit werk, dus moet er wel wat gebeuren. Ook voor  de nieuwe kandidaten van de zogenoemde participatiewet.
De regio is druk bezig met het maken van plannen waar iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kan komen. Met plannen die haalbaar en betaalbaar zijn.

baanstede

Alleen dreigt de regio uiteen te vallen door gekissebis tussen Zaanstad en Purmerend over twee modellen, maar vooral over wie wat gaat doen.
Dit dreigt ten koste te gaan van de cliënten zelf.
GroenLinks raadslid Arjen Ronner nam het initiatief tot het opstellen van een amendement. Namens GroenLinks, de VVD en D66 werd dit ingediend. In dit amendement krijgt het College de opdracht om de dienstverlening aan de Oostzaanse cliënten  zo persoonsgericht mogelijk te maken, als het even kan Oostzaners in Oostzaan of directe omgeving aan werk te helpen. En waar dat verder weg moet of in een beschutte omgeving, dit uit te voeren samen met de andere gemeenten in de regio volgens eenzelfde aanpak. De Oostzaanse gemeenteraad heeft dus niet gekozen voor model Zaanstad of model Purmerend, maar koerst op een gemeenschappelijke aanpak. Zorgvuldig uit te werken in 2016.
Alleen de PvdA was tegen, die kiest heel duidelijk voor Zaanstad en wil daarbij zo snel mogelijk uit Baanstede stappen. Zonder dat daar al een goed alternatief voorhanden is.


TERUG