Vragen over 'Wettelijke plicht tot energiebesparing bij bedrijven'

In de Wet Milieubeheer van 1993 is de bepaling opgenomen dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten treffen als die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Gemeenten dienen dat bij de verlening van vergunningen als voorwaarde te stellen. In het Financieel Dagblad van 15 december staat een artikel waarin gesteld wordt dat deze verplichting nauwelijks bekend is bij Gemeenten.

De fractie van GroenLinks heeft over dit onderwerp een aantal vragen aan het college gesteld. Lees de vragen

pasted-graphic


TERUG