Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.: 02/15
Datum: 10 januari 2015

Onderwerp: gezondheidseffecten ultra fijnstof als gevolg van openstellen vluchtstroken A7 en A8

Het college wordt verzocht de volgende vragen
schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

Er zijn in diverse media (o.a. Telegraaf en NHD) berichten verschenen dat de spitsstroken op de A7 en A8 permanent opengaan. Dit betekent dat de files misschien korter worden. Wij vrezen echter dat deze niet zullen verdwijnen en dat het effect voor de inwoners van Oostzaan is dat er een extra rijstrook vol met stilstaande fijnstof uitstotende auto’s bijkomt.

GroenLinks heeft 10 januari j.l (regiestratienummer: 02/15) schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen betreffen (ultra) fijnstof risico’s omwonenden Schiphol.

De eerste vraag is:
Bent u bereid vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van deze concentratie fijnstof actief te volgen c.q. te initiëren en de raad te informeren zodra duidelijk in kaart is welke concrete gezondheidseffecten dit in Oostzaan heeft ?

Wij hebben drie
aanvullende vragen naar aanleiding van het permanent openstellen van de vluchtstroken:
  • Wilt u de gezondheidseffecten voor de inwoners van Oostzaan door het openstellen van de vluchtstroken besluit betrekken in het eventueel vervolgonderzoek die gevraagd is n.a.v. Schiphol?
  • Wilt u er bij RWS nogmaals op aandringen de snelheid terug te brengen naar 80 km p/u. Het is zeer gebruikelijk dat bij permanente openstelling van vluchtstroken de snelheid omlaag gaat?
  • Wilt u bij RWS aandringen op monitoring van zowel geluid als fijnstof. Op dit moment is er al een aanzienlijk toename van geluid door de plaatsing van de schermen aan de westkant van de A8?

Namens de fractie GroenLinks

pasted-graphic

pasted-graphic-1
pasted-graphic-2


TERUG