Vrijwillig natuurwerk in Oostzanerveld

Help mee het Oostzanerveld open te houden!
Al 15 jaar werken de vrijwilligers van de vogelbeschermingswacht ”Zaanstreek” in het Oostzanerveld. Dit is een enthousiaste groep mensen (ca. 25) uit Zaandam en Oostzaan die samen met Staatsbosbeheer gemaaid riet opruimen en boomopslag verwijderen.
Het onderhouden van rietpercelen is belangrijk voor het aanwezige kwetsbare veenmos en de daar broedende rietvogels, zoals: Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors Bruine Kiekendief en de Roerdomp.
Veenmos, de genoemde vogels en de Noordse Woelmuis zijn aangewezen als doel van dit Natura- 2000 gebied.
Zaterdag 5 september is het voor een ieder weer mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten in het Oostzaner veld.
Zonder vrijwilligers groeit het Oostzanerveld dicht en verliest het zijn bijzondere waarde als weidevogelbroedgebied.
We verzamelen om 09.15 uur bij Cafe Restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is voldoende parkeergelegenheid . Fietsen gaan mee op de boot. We varen met de boot naar de rietpercelen, waar we tot ongeveer 13.30 uur werken. Voor het werken in het veld is het raadzaam warme werkkleding te dragen en laarzen zijn onmisbaar. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Onrust,
tel. 06-53608465

De volgende zaterdagen wordt er weer gewerkt:
5 september 2015
26 september 2015
17 oktober 2015
7 november 2015
28 november 2015
9 januari 2016
30 januari 2016
20 februari 2016
12 maart 2016


TERUG