In het NHD van 25 mei j.l. stond een alarmerend bericht over de oplopende werkloosheid in Oostzaan

"Zaanse werkloosheid daalt, behalve in Oostzaan”

De werkloosheid is vorige maand opnieuw gedaald in de Zaanstreek.
Opvallende uitzondering is de gemeente Oostzaan, waar de werkloosheid
vorige maand juist steeg. Wormerland en Zaanstad volgden wel de algemene tendens van banengroei. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV"
De fractie van GroenLinks is hier zeer van geschrokken. Wij willen dat
alles erop gericht is om de werkloosheid in Oostzaan te doen afnemen.
Extra vreemd is het dat de stijging tegen de trend in onze provincie
ingaat. heeft de volgende vragen gesteld aan het college. N.a.v. de
beantwoording zullen we kijken welke stappen we kunnen nemen.

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.: ………
Datum: 28-05-15
Onderwerp: werkloosheid Oostzaan

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zsm
schriftelijk te beantwoorden:

N.a.v. artikel Dagblad Zaanstreek, 26 mei j.l. :
Zaanse werkloosheid daalt, behalve in Oostzaan
De werkloosheid is vorige maand opnieuw gedaald in de Zaanstreek. Opvallende uitzondering is de gemeente Oostzaan, waar de werkloosheid vorige maand juist steeg

1. Bent u op de hoogte van de stijging in april 2015 van het aantal WW-ers in Oostzaan?
2. Welke verklaring is er te geven voor deze stijging. waar andere gemeenten juist een daling laten zien?
3. Kunt u ons de Oostzaanse WW cijfers geven van de laatste 24 maanden en dit relateren aan de cijfers in de ons omliggende gemeenten Zaanstad, Wormerland en Landsmeer?
4. Is de stijging in april een incident of is dit structureel?
5. Hoe zijn de Oostzaanse cijfers en trends m.b.t. mensen in de bijstand in relatie tot de WW cijfers en in relatie tot de omliggende gemeenten?
6. Op welke wijze met welke specifieke maatregelen werkt u samen met het UWV om instroom in WW en bijstand te voorkomen en mensen weer terug aan betaald werk te krijgen?
7. Heeft de gesignaleerde stijging geleid tot aanvullende maatregelen?
8. Hebben de nieuwe cijfers geleid tot nieuwe aanvragen of verstrekkingen in het kader van het armoede beleid?

Bert Jongert
Namens de fracties van GroenLinks


Klik
HIER voor het NHD van 25 mei


TERUG