GroenLinks Oostzaan

Zelfstandig, Groen en Sociaal

Algemene beschouwingen GroenLinks begroting 2018

Bert Jongert Fractievoorzitter

"Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2018. In ons verkiezingsprogramma van 2014 hebben wij aangegeven hoe wij als GroenLinks ons mooie dorp zien. Wij staan voor een zelfstandig, groen en sociaal Oostzaan. Politiek hoort naar onze mening dicht bij de inwoners te blijven. Heb je binding met je inwoners dan zal dat op vele fronten merkbaar zijn. Mensen betrekken bij nieuwe plannen of laten meedenken over hoe bestaande situaties beter kunnen, zorgt voor grotere betrokkenheid en samenhorigheid. Betrokkenheid van onze inwoners maakt andersom de politiek efficiënter en dynamischer. Als de lokale politiek weet wat er leeft bij de inwoners, dan kan er beter ingespeeld worden op de zaken die er toe doen.

Wij zijn trots op ons dorp. De zelfstandigheid van Oostzaan is niet vanzelfsprekend. De afgelopen jaren heeft de lokale politiek zich sterk gemaakt om onze zelfstandigheid te behouden. We hebben een stabiele financiële situatie en een ook nu weer sluitende begroting. Dit alles zonder bv de OZB te verhogen. Kortom: geen lastenverhoging voor de burgers."

Lees hier de gehele Algemene Beschouwingen:

TERUG