GroenLinks Oostzaan

We blijven vechten voor een betere luchtkwaliteit in Oostzaan

Meten is weten. Door de ligging van Oostzaan, tussen snelwegen en onder de rook van de oude Nuon kolencentrale, Schiphol en de Hoogovens, is de lucht die wij met z'n alle inademen niet erg gezond. Dit hebben wij al vaak aangekaart en aangedrongen op maatregelen. Het lijkt met de voorgenomen plannen om de A8 verder te verbreden echter alleen maar slechter geworden. Bij de begrotingsraad van 6 november j.l. hebben wij een motie ingediend om in ieder geval meetpunten te plaatsen, zodat we nog meer argumenten hebben om maatregelen af te dwingen om de luchtkwaliteit in Oostzaan te verbeteren.

De aangenomen motie:
"Verzoekt het college: Om snel samen met bv de RIVM, GGD Amsterdam of Milieudefensie te kijken naar het plaatsen van meetpunten op drie drukke plaatsen in Oostzaan. Wij denken hierbij aan het Zuideinde als uitvalsweg, het centrum en op het kruispunt op de Kerkstraat ter hoogte van de firma Dral. Wij verwachten dat de kosten voor deze meetpunten relatief laag zijn en uit lopende budget kunnen worden betaald."

De gehele motie leest u hier:

TERUG