GroenLinks Oostzaan

College Oostzaan (GroenLinks / VVD) presenteert sluitende begroting 2019-2022

Het college van B&W van Oostzaan presenteert een sluitende begroting voor 2019. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college, die op het collegeprogramma 2018-2022 is gebaseerd. Deze begroting geeft weer welke beleidsdoelstellingen het college wil halen, welke acties daarvoor nodig zijn en de financiële consequenties daarvan. Het college is content met deze begroting.

Rob Monen kopie

Wethouder financiën Rob Monen: “In de begroting vertalen we de ambities van het nieuwe college naar concrete acties die in 2019 worden ingezet. Hierbij hebben we als uitgangspunten dat de lasten voor onze inwoners en ondernemers beperkt blijven en dat we een sluitende begroting presenteren. Het college is er trots op dat we door verantwoorde keuzes te maken onze ambities kunnen waarmaken met de beschikbare middelen.”

f_20181017160205_57725_497868759

Behandeling in de raad
Op 5 november 2018 is er een besluitvormende raadsvergadering om de definitieve begroting vast te stellen. Deze raadsvergadering begint om 17.00 uur in het gemeentehuis van Oostzaan. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. 

Bekijk de meerjarenbegroting 2019-2022 HIER.TERUG