GroenLinks Oostzaan

GOED OPENBAAR VERVOER HARD NODIG

Amendement Groenlinks e.a. aangenomen

In de raadsvergadering van maandag 30 oktober j.l stond de 'Zienswijze beleidskader mobiliteit vervoerregio' op de agenda. Hierin kreeg volgens GroenLinks het Openbaar vervoer te weinig aandacht. Daarom hebben wij een amendement (dit behelst een aanvulling/verandering van deze Zienswijze) ingediend. Het besluit dat door de raad is aangenomen is:

"Ervoor te zorgen dat in de kleine gemeenten het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt gemaakt, zodat het openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto wordt"

Het is voor Oostzaan van zeer groot belang dat er een goed openbaar vervoer is. Een goed alternatief voor de auto is goed voor de bereikbaarheid van ons dorp, de luchtkwaliteit en leefbaarheid. Het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker gemaakt, als de frequentie van het aantal ritten hoog is, de bushalte goed te bereiken, zowel lopend als met de fiets, is en de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer niet te hoog zijn.

TERUG