GroenLinks Oostzaan

Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof.
MRI-scans tonen dunnere hersenschors

Onderzoek waar De Volkskrant over publiceert toont aan dat Fijnstof niet alleen slecht is voor longen, maar ook negatieve invloed heeft op hersenen van ongeboren kind!

Artikel uit Volkskrant hier:


Wij willen dat snel maatregelen genomen worden:

  • De snelheid in het dorp naar 30 km.
  • De snelheid op de A8 en A10 terugbrengen naar 80 km.
  • Meetpunten om fijnstof en andere schadelijke stoffen vast te stellen.
  • Het geluidsscherm wijzigen in een luchtzuiverend-en geluiddempend luchtscherm.
  • Het geluidsscherm langs de A8 doortrekken tot het BP-station. De extra verkeersdrukte maakt meer herrie en de aan de westkant geplaatste schermen weerkaatsten het geluid naar Oostzaan.
  • Een filter plaatsen in het afzuigsysteem van de Tweede Coentunnel.
  • Waar mogelijk bomen te planten langs de snelweg, want bomen dempen geluid en halen fijnstof uit de lucht.Het belang van Oostzaners, schone lucht en geluidsoverlast verminderen, constant verdedigen in de overlegorganen over Schiphol. (Zie Schiphol).
Minder laagvliegende vliegtuigen (druk uitoefenen i.s.m. omliggende gemeenten en GroenLinks fractie in Tweede Kamer op regering en Schiphol/KLM).
Maatregelen nemen (bv milieuzones zoals die bestaan in diverse andere gemeenten) om zwaar vervuilend gemotoriseerd verkeer terug te dringen of te ontmoedigen.
Snelle sluiting NUON-kolencentrale Havengebied Amsterdam-West (i.s.m. GroenLinks Amsterdam en GroenLinks fractie in Tweede Kamer).

Het ongeboren kind ondervindt al schade van luchtvervuiling; dat betekent dat een scherpere aanpak van (diesel) automobiliteit, Schiphol en kolencentrales nog urgenter is!


TERUG