GroenLinks Oostzaan

Hoge opkomst informatieavond Luchtkwaliteit in Oostzaan en verbreding A8

Tweede kamerlid GroenLinks in Oostzaan

GroenLinks Oostzaan organiseerde een informatieavond over de Luchtkwaliteit in Oostzaan en de verbreding van de A8. Fractievoorzitter Bert Jongert schetste aan de hand van o.a kaarten en satellietbeelden van de Europese Sentinel-5P satelliet de situatie in Oostzaan. Ons dorp ligt tussen snelwegen, vlakbij de oude Nuon kolencentrale en onder de rook van Schiphol. Op het getoonde satelliet beeld werd duidelijk zichtbaar dat de Luchtkwaliteit in Oostzaan zorgelijk is. Daarnaast is de verbreding van de A8 niet alleen zorgelijk vanwege de extra uitstoot van Fijnstof, maar kan ook een aantasting zijn (definitieve traject is nog niet bekend) van het Oostzanerveld. Een woordvoerder van het Comite A8 – Coenbrug gaf aan dat de rekenmodellen die Rijkswaterstaat hanteert niet het volledige beeld schetsen voor de werkelijke situaties rond snelwegen. Een zeer belangrijke tip is om je als inwoner van Oostzaan te verenigen om zo een vuist te kunnen maken naar de Rijksoverheid.

a8 avond
Tweede Kamerlid voor GroenLinks Suzanne Kröger

Lid van Provinciale Staten Fred Kramer benadrukte nogmaals dat Oostzanerveld een uniek veld is dat onder Natura 2000 valt. Ook de Rijksoverheid, die over de uitbreiding gaat, moet hier rekening mee houden. Suzanne Kröger Tweede Kamerlid voor GroenLinks was voor deze gelegenheid naar Oostzaan gekomen. In de Tweede Kamer willen wij dat het kabinet niet automatisch naar meer asfalt kijkt. Het is vaak veel beter om, vanuit gezondheid, klimaatverandering en zeker ook economie, te kijken naar OV als alternatief. De steden slippen dicht en meer asfalt naar de steden maakt dit alleen maar erger. Het vele geld dat naar meer asfalt gaat kan veel beter geïnvesteerd worden in andere vormen van vervoer.
Er volgde een geanimeerd debat met de vele inwoners die zich duidelijk zorgde maken over gezondheid en de mogelijke aantasting van het Oostzanerveld.

Bert Jongert vatte de avond samen:
“GroenLinks in Oostzaan zal er alles aan doen om de verbreding van de A8, zover mogelijk, tegen te gaan. Hiervoor zullen we actief de samenwerking in Oostzaan, maar ook daarbuiten opzoeken. Op Provinciaal niveau en in de Tweede Kamer zal GroenLinks er alles aan doen om andere vormen van vervoer te stimuleren i.p.v. het automatisme ‘meer asfalt’. Dit is voor de gezondheid, de natuur en de economie veel beter. Daarnaast hopen wij, en zullen dit ook stimuleren, dat een aantal inwoners zich mede willen inzetten om de onzalige verbreding van de A8 tegen te gaan!”


TERUG