GroenLinks Oostzaan

MOTIE GROENLINKS, PVDA EN CDA BIJ BEGROTING METROPOOLREGIO AMSTERDAM (MRA)

Luchtkwaliteit; 80 km op A8; bouwen woningen middensegment; verplaatsen hoogspanningsmasten; energietransitie; uitbreiding Openbaar Vervoer en fietsverkeer ipv uitbreiding A8 in Oostzanerveld

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch, stedelijk als landschappelijk.

De Metropoolregio omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. De regio beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio zich door tal van aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke variëteit.

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s en heeft begin 2016 een agenda opgesteld voor de toekomst. Prioriteit heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen. Dit laatste is extra urgent vanwege de populariteit van de Metropoolregio onder woningzoekenden. Op economisch gebied wil de MRA een voortrekkersrol vervullen in de kennis- en circulaire economie. Duurzaamheid staat eveneens hoog op de actielijst. Hetzelfde geldt voor het versterken van de landschappelijke elementen, met aandacht voor het uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.

In dit samenwerkingsverband is het constant opletten dat natuur, gezondheid (luchtkwaliteit) en natuur niet ondergeschikt gemaakt worden aan economische belangen. Bij de begroting 2018 van de MRA heeft GroenLinks samen met Pvda en CDA een motie ingediend waarin we voor een aantal zaken sterke aandacht vragen:

- het verplaatsen van de hoogspanningsmasten naar het A8 traject

- invoeren 80 km voor de A8 tot minstens verkeersplein Zaanstad

- realiseren middensegment woningen

- deelname Oostzaan aan energietransitie

- onderzoek naar mogelijkheden meer Openbaar vervoer en (snel)fiets mogelijkheden.

Het verplaatsen van de hoogspanningsmasten vermindert de overlast en is beter voor de gezondheid. Het verlagen naar maximale snelheid van 80 km en beter openbaar vervoer en (snel) fiets mogelijkheden verlaagd de uitstoot van (ultra) fijnstof en de verlaagde snelheid vermindert de kans op en ernst van de ongelukken in het weefvak. Ook is het zeer belangrijk dat er snel een stevige Energie transitie op gang komt. Wat GroenLinks Oostzaan zou een zeer snelle sluiting van de vieze kolencentrale in Amsterdam West een goed begin zijn. Oostzaan heeft veel last van Fijnstof en voor de gezondheid van de omwonenden (inclusief Oostzaan) zou de sluiting een grote stap voorwaarts zijn.

Helaas heeft de VVD tegengestemd. Alle andere partijen hebben de motie stevig ondersteund, waardoor er een zeer ruime meerderheid in de raad was en de motie is aangenomen

TERUG