GroenLinks Oostzaan

Meetapparatuur luchtkwaliteit aan Oostzaanse kant A8 nodig!

In november 2017 berichtten wij al: Meten is weten. Wat goed dat onze ingediende motie (nr28) toen met algemene stemmen werd aangenomen. Op maandag 05 februari jl. werd coalitiebreed een motie vreemd nr 4 ingediend om weer een stap verder te kunnen.
Op dit moment wordt er simpelweg niets gemeten. Wij kunnen als gemeente alleen een vuist maken indien wij kunnen aantonen dat de hoeveelheid (ultra) fijnstof en roet in ons dorp te hoog is. Dit kunnen wij alleen aantonen met middelen die ook door Rijkswaterstaat (RWS) worden geaccepteerd.De Raad roept unaniem het college op zich, onder andere, hard te maken bij RWS voor meetapparatuur aan de Oostzaanse kant van de A8, zodat er zo spoedig mogelijk gegevens verzameld kunnen gaan worden ivm (ultra)fijnstof- en roetvervuiling.

" Samen" is het sleutelwoord. Alleen verenigd staan u, wij en de gehele Raad sterker. Wij vinden dat we ons moeten focussen op meten. Er moet zo snel mogelijk uitgezocht worden welke mogelijkheden en middelen hiervoor beschikbaar zijn, zodat wij gegevens kunnen verzamelen over onze luchtkwaliteit. Alleen door weten, dus feiten, kunnen we aantonen dat onze lucht echt verbeterd moet worden.

De motie werd unaniem aangenomen.
Klik hier voor de motie:


TERUG