GroenLinks Oostzaan

Motie GroenLinks over krokettenfabriek Van Geloven aangenomen

Tijdens de begrotingsraad van maandag 6 november j.l. hebben wij een motie ingediend met betrekking tot de voorgenomen sluiting van fabriek Van Geloven.

Wij vinden het treurig dat een goedlopende fabriek wordt gesloten. Dit is naast het verlies van werkgelegenheid voor Oostzaan en Zaanstad ook een persoonlijke tragedie voor de werknemers. Er dreigen 60 mensen hun baan te gaan verliezen en gezien de gemiddelde leeftijd van 52 jaar en de specifieke deskundigheid er langdurige werkloosheid kan ontstaan.
De motie is aangenomen. Alleen VVD en D66 waren tegen.

Arjen Ronner gemeenteraadslid GroenLinks: "Natuurlijk vind ik het jammer dat VVD en D66 tegengestemd hebben, maar zijn zeer blij dat de meerderheid in de raad voor was. Het is belangrijk dat als een grote werkgever in een gemeente een zo drastische stap neemt dat een college er alles aan doet om zo'n besluit terug te draaien. Mocht dit niet lukken om dan de pijn voor de werknemers te verzachten. Dit gaat natuurlijk nog beter wanneer ook het college van Zaanstad zich aansluit"

Lees de motie hier:

TERUG