GroenLinks Oostzaan

Plastic zwerfvuil en plasticsoep steeds grotere bedreiging voor dier en mens

Zwerfafval is een hardnekkig probleem voor veel gemeenten en ook Oostzaan. Eén van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Statiegeld ervoor zorgt dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Onderzoek in opdracht van de regering van CE Delft
ZIE HIER laat zien dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval van deze groep zal verminderen met zeventig á negentig procent. Zo zorgen we dat straten, speeltuinen en natuurgebieden als het Twiske en Oostzanerveld niet verder vervuild worden met plastic en zorgen we voor een daling van de plastic soep in het water en zee!GroenLinks Oostzaan heeft een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om zich aan te sluiten bij de z.g. statiegeldalliantie. Lees hier de motie


TERUG