GroenLinks Oostzaan

BESCHERM HET TWISKE. STOP HET HOUSE-PRETPARK!

GroenLinks Oostzaan is door
stichting Hart voor het Twiske over de volgende actie geïnformeerd. We begrijpen de zorg en vragen jullie aandacht voor deze actie. Onderaan het bericht de reactie van verantwoordelijke wethouder.

BESCHERM HET TWISKE. STOP HET HOUSE-PRETPARK!

Beste liefhebber van het Twiske,
Het housemuziek-event Welcome to the Future wil fors uitbreiden!
- van 1 naar 3 dagen (om te beginnen), in de broedperiode
- housemuziek tot 2 uur 's nachts (was 24.00 uur)
- overnachting van bezoekers, tegen de regels in
En er zijn meer plannen die dit kwetsbare Natura2000-gebied kunnen schaden. Verderop meer.
De vergunningaanvraag loopt. Het is dus nu of nooit. Help ons schadelijke ontwikkelingen te stoppen:
1. Stuur deze nieuwsbrief door, opdat we sterker komen te staan
2. Steun Hart voor het Twiske

Laat het Twiske geen house-pretpark worden!
Groene groet,
Stichting Hart voor het Twiske

LAAT WELCOME TO THE FUTURE NIET NOG GROTER WORDEN!
Welcome to the Future groeit. Het house-event trekt al bijna 30.000 bezoekers: op 1 dag. Nu willen ze naar een 3-daags event met 2 overnachtingen (bij succes zelfs 3). Wij willen dat mensen genieten van het Twiske. Maar niet als hun massale aanwezigheid de natuur schaadt!

VERGUNNING OVERNACHTINGEN AANGEVRAAGD
In het Twiske is kamperen alleen overdag toegestaan, en niet voor niets. Maar Welcome to the Future (WttF) heeft vergunning aangevraagd voor extra dagen én nachten. Ze stellen dat de bezoekersstroom dan minder overlast geeft, omdat deze wordt verspreid. Volkomen ongeloofwaardig, zeggen wij. En dat zeggen we niet zomaar (zie ook verderop bij 'Gevolgen volgens deskundigen').

OVERLAST VOOR NATUUR EN OMWONENDEN
WttF is steeds uitverkocht. Het is dus aannemelijk dat extra dagen extra bezoekers trekken. Dat betekent op 3 dagen een grote stroom mensen. Bovendien overnachten er mogelijk duizenden op het terrein. Gevolg: meer geluid, licht en massale activiteiten. Dus meer overlast voor de kwetsbare flora en fauna. Én voor omwonenden. De housemuziek gaat door tot 2 uur 's nachts, het verkeer tot ver daarna.
Ook de overlast van bouw en bouwverkeer groeit. Nu al zijn er 4 weken nodig voor op- en afbouw van megatenten, horecawagens, lichtmasten, geluidsboxen, zendmasten, enz. Daar komen straks tipi's, tiny houses, safaritenten en interieur bij. Nóg meer overlast voor natuur en omwonenden.

STOP DE OVERLASTGROEI. STEUN HART VOOR HET TWISKE!
GEVOLGEN VOLGENS DESKUNDIGEN
De Provincie liet vorig jaar een onderzoek in het Twiske doen. Hier 3 cruciale conclusies.
(Uit: Ecologische Verkenning recreatiegebieden NH, Tauw 27 juli 17, samenvatting in eigen woorden)
Alle gewenste ontwikkelingen hebben mogelijk negatieve effecten op natuur. Groei van bewegingen, geluid en licht kan leiden tot meer verstoring en/of vernietiging.
Het gevaar bestaat dat recreanten (in groten getale) bij dierenverblijfsplaatsen komen. Vooral schuwe of bedreigde soorten kunnen hierdoor verdwijnen.
In het zomerhalfjaar (maart t/m september) zijn er hoge natuurwaarden (broedende vogels) in delen van De Hogelkamp. Nieuwe recreatieve ontwikkelingen zijn daar dan minder wenselijk
Ook de Wetland- en Vogelbeschermingswacht hebben we geraadpleegd:
'Dit evenement start op 19 juli. Maar vooral rietvogels broeden vaak tot in augustus.
En dit Natura2000-gebied is juist aangewezen voor rietvogels (en veenmosrietlanden). Er zitten beschermde vogels zoals snor, rietgors en roerdomp. Trouwens ... élke broedende vogel is wettelijk beschermd. Daarom past zo'n evenement daar niet: omdat het de vogels verstoort.'
Bernard Ebbelaar, Wetlandwacht vogelbescherming Nederland en voorzitter Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Geen overlast in het broedseizoen. Steun Hart voor het Twiske!

HET GELD
Sinds 2010 heeft Recreatieschap Twiske financiële tekorten. Daarom waren extra inkomsten nodig. Het Schap had als doel vanaf 2018 financieel gezond te zijn. Dit is (vooral door een financiële tegenvaller) nog niet gelukt. Maar het is te verwachten dat het Twiske vanaf 2019 weer financieel gezond kan worden, zeker met de extra inkomsten van het Twiskepoort-klimpark, de zorgboerderij en nieuwe horeca.
Zijn de extra inkomsten van een groter festival dan nodig? Nee. Toch wil het Schap een driedaags WttF. Want dat levert winst op. Maar dat is niet per se winst voor het Twiske. Want beschermde vogels die zijn verjaagd en nesten die zijn verlaten: dat is onherstelbaar verlies.

NOG MEER PLANNEN
En daarbij: waar stopt het? Er zijn meer plannen die het Twiske kunnen schaden. Zo wil De Haven ecolodges en kampeer-/camperplaatsen. Als WttF ontheffing krijgt voor het kampeerverbod, is de kans groot dat De Haven die ook krijgt. Dus: waar stopt het?

HET IS NU OF NOOIT. STOP DE SCHADELIJKE ONTWIKKELINGEN!
WttF promoot het 3-dagen-event al. Terwijl de Provincie nog moet oordelen over de vergunning. Maar wij willen de Provincie (en de gemeente) overtuigen geen vergunning te verlenen. Steun ons, want in ons eentje redden we het niet!
1. Stuur deze nieuwsbrief door, opdat we sterker komen te staan
Hoe meer mensen achter ons staan, hoe groter onze overtuigingskracht. Dat is belangrijk, zeker als de Provincie toch vergunning geeft. Dan moet de gemeente Landsmeer nog toestemming geven en daar heeft men wel oren naar een mega-evenement. Samen hebben we meer kans ze te overtuigen verder te kijken dan alleen naar het geld. Welcome to Nature!
2. Steun ons! Elk bedrag is welkom
Wij van stichting Hart voor het Twiske zetten ons op alle mogelijke manieren in. We voeren overleg met de direct verantwoordelijken van het Twiske, nemen deel aan het natuurplatform, spreken in bij presentaties van beleidsbepalende instanties en bestuderen rapporten en sites.
Maar om in het woud aan vergunningen en procedures je weg te vinden, heb je juridische kennis nodig. Zo nodig huren wij die kennis in. Ook willen we een financiële buffer voor wanneer verdere acties of activiteiten nodig zijn. Daarom vragen we: steun Hart voor het Twiske. Elk bedrag is welkom!

STOP DE GROEI VAN WELCOME TO THE FUTURE. WELCOME TO NATURE!
Copyright © 2018 Stichting Hart voor Het Twiske, All rights reserved.

bescherm-het-twiske-stop-het-house-pretpark


Wethouder Rob Monen reageert als volgt:
'Ik heb kennis genomen van de nieuwsbrief Hart voor het Twiske. De zorg die uitgesproken wordt is begrijpelijk. Bekend is dat het festival een vergunning moet aanvragen. Daar het beoogde festival op het grondgebied van de gemeente Landsmeer plaatsvindt zal de gemeente Landsmeer moeten beoordelen of het festival kan plaatsvinden in het kader van de vergunningverlening. Onderdeel van dit proces is de beoordeling in welke mate de natuur verstoort wordt en er derhalve sprake is van schending van de natura 2000 regelgeving. Het lijkt mij terecht dat de uitkomst van deze beoordeling gedeeld wordt met alle betrokkenen, hier zal ik aandacht voor vragen.'


TERUG