GroenLinks Oostzaan

Veilig verkeer voor fietsers en voetgangers

  • Uitbreiden van 30 km-zone.
  • Ontwikkelen van een (jeugd)fietsplan voor het gehele dorp.
  • Brede en goed begaanbare trottoirs.
  • Veilige oversteekplaatsen op het Zuideinde en behoud verkeerslicht bij de Kolk.
  • Led verlichting boven zebrapaden
  • Waar mogelijk fietspaden scheiden van hoofdwegen

Zomaar een aantal maatregelen uit ons verkiezingsprogramma. Concrete duidelijke maatregelen.

Stem GroenLinks

Wist u dat GroenLinks Oostzaan de meest fietsersvriendelijke partij van Oostzaan is volgens de meetlat van de Fietsersbond? Daar zijn we trots op!TERUG