GroenLinks Oostzaan

We worden ouder! Dussss...

Van alle Europese landen groeit in Nederland het aantal 65-plussers het hardst: tussen 1995 en 2020 met 64%. Het hoogtepunt van de vergrijzing wordt verwacht in 2040. Hierna neemt het percentage 65-plussers licht af, waarna de 65-plussers ongeveer 40% van de bevolking zullen innemen. Op dit moment zijn er in Oostzaan ruim 1.900 65-plussers, zo'n 20% van het inwonersaantal. In 2040 zal dat bijna verdubbeld zijn. De vergrijzing heeft ook voor gemeenten op veel terreinen gevolgen, zoals voor de (preventieve) zorg (in de buurt) en de woningmarkt (aangepaste woningen).GroenLinks ziet veel in het idee van een gezondheidscentrum in het hart van Oostzaan; naast de Lishof. Naast de huidige woningen van de Lishof moet er ook ruimte worden gemaakt voor voorzieningen als apotheek en huisartsenpost. Een hospice, omdat je niet je laatste maanden van je leven alleen of in een vreemde omgeving in een andere stad wilt sterven. Binnen Oostzaan wonen, zorg en welzijn zo georganiseerd dat ouderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen en zo veel mogelijk zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van hun leven.

Naast het huidige zorgbeleid waar GroenLinks zich actief voor inzet, onderzoeken we hoe we het beleid kunnen versterken zodat ouderen in de samenleving goed worden opgevangen en zo lang mogelijk kunnen meedoen.

Dat betekent:
  • Een Hospice in Oostzaan, er is behoefte aan. GroenLinks wil een onderzoek naar de mogelijkheden.
  • Blijven investeren in dagvoorzieningen.
  • Voldoende betaalbare en levensloopbestendige woningen voor ouderen.
  • Streven naar een toegankelijke omgeving met drempelvrije winkels, goed en veilig vervoer en voorzieningen dichtbij.
  • Zorgen voor een eenvoudig vergunningenstelsel dat het mogelijk maakt om tijdelijk een extra woonvoorziening op het terrein van particulieren te creëren om zo mantelzorg te kunnen verlenen.

TERUG