GroenLinks Oostzaan

Wethouderskandidaten Oostzaan bekend

VVD en GroenLinks in Oostzaan hebben de beoogde collegevertegenwoordiging bekend gemaakt. De coalitie draagt drie wethouders voor: Rosemarijn Dral van de VVD, Rob Monen van GroenLinks en Niels Bonenkamp, eveneens van de VVD. De beoogd wethouders hebben op hoofdlijnen de portefeuilles verdeeld. Op 28 mei worden de wethouders geïnstalleerd. Vervolgens maken zij verdere afspraken over de portefeuilleverdeling.

Rosemarijn Dral is sinds januari 2018 wethouder in het huidige college. Sinds 2006 was ze eerst als fractieassistent en later als raadslid actief voor de VVD. De laatste vier jaar was Dral fractievoorzitter. Rosemarijn Dral vervult diverse (bestuurlijke) nevenfuncties bij de Vervoerregio. Daarnaast studeert ze Notarieel recht en Nederlands recht aan de universiteit van Leiden. Rosemarijn Dral zal zich binnen het college richten op wonen en leefomgeving.

Rob Monen kopie

Rob Monen is van 2004 tot 2010 en in 2013 al wethouder in de gemeente Oostzaan geweest. Hij is al 26 jaar actief voor GroenLinks in Oostzaan. Verder is hij sinds 1995 directeur van Humanitas Financiële Hulpverlening. Rob Monen wordt verantwoordelijk voor financiën.

Niels Bonenkamp woont in buurgemeente Landsmeer en is daar sinds 2014 fractievoorzitter van de VVD. In het dagelijks leven werkt hij in het hoger onderwijs als business developer en projectmanager onderzoek bij de Academy for Digital Entertainment van NHTV (Breda en Hilversum). Niels Bonenkamp was van 2012 tot 2016 voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de schoolbesturen SPOOR en OPSO en is sinds 2013 voorzitter van de Stichting Evenementen Landsmeer. Niels Bonenkamp wordt verantwoordelijk voor het Sociaal Domein.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 heeft als titel: ‘Ambitieus, groen en zelfstandig Oostzaan’. De komende vier jaar gaat de coalitie werken aan de thema’s; ‘zelfstandige gemeente Oostzaan’, ‘ruimtelijke ordening, waarbij de nadruk ligt op het bouwen van (sociale) huur- en koopwoningen voor jong en oud en duurzaam bouwen’ en ‘een fijne leefomgeving waarin inwoners en ondernemers centraal staan en waarin we kijken naar wat er mogelijk is’. Verder komen de volgende thema’s aan bod: ‘samenleving’, ‘verkeer en handhaving’, ‘sociaal domein’ en ‘milieu, natuur en recreatie’.
Het volledige coalitieakkoord vindt u hier ........


TERUG