GroenLinks Oostzaan

Financiering OFC

Over de financiering van OFC is de laatste jaren veel te doen geweest. In september 2019 is door de Oostzaanse gemeenteraad unaniem een motie aangenomen met als bedoeling meer duidelijkheid te krijgen over de (financiële) banden tussen OFC en één van haar, in eerste aanleg wegens witwassen veroordeelde, sponsoren. De gemeenteraad wilde met deze motie namelijk voorkomen dat gemeentelijke subsidies terechtkomen bij ontvangers, die met zwart geld in verband worden gebracht.

De gemeenteraad vroeg in de motie uit september 2019 naar:
1. de exacte financiering van STO (Stichting Topvoetbal Oostzaan) vanaf 2016
2. van wie (personen of bedrijven) het geld van STO (vanaf 2016) afkomstig is
3. wat de herkomst van dit geld is (hoe is dit geld verkregen)
4. de financieringsstromen tussen OFC, STO, inclusief de (voormalige) voorzitter van STO
5. inzicht in de geldstromen naar personen, betaalde stafleden en spelers van het eerste elftal

Tot dusver heeft de gemeenteraad deze zaak nauwlettend gevolgd. Het onderzoek naar de geldstromen rondom OFC voltrekt zich langs de volgende lijnen:

1. Een extern forensisch accountant doet sinds januari 2020 onderzoek naar de door OFC ingeleverde stukken;
2. RIEC onderzoekt bestuur en spelers en begeleiding van het eerste elftal van OFC
3. Er loopt een BIBOB onderzoek.

De afgelopen maanden hebben de politieke partijen in de gemeenteraad vragen aan B&W gesteld, opdat meer inzicht zou komen in de financiering van OFC en de veiligheid rond en op het complex waar OFC voetbalt. Tot dusver blijven de vragen inzake de geldstromen deels onbeantwoord.
Ondermijning van de rechtstaat en de samenleving door de vermenging van activiteiten uit de onderwereld en de bovenwereld neemt in Nederland hand over hand toe. Ook in Oostzaan kunnen onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven raken op het moment dat de gemeente activiteiten subsidieert, die gelinkt zouden kunnen worden aan onwettige activiteiten. GroenLinks maakt in Oostzaan werk van de bestrijding van ondermijnende activiteiten.
Het standpunt van GroenLinks over de regels die gelden voor de ontvangers van subsidies van de gemeente Oostzaan luidt
: OOSTZAANS BELASTINGGELD MOET ALTIJD OP DE JUISTE PLEK TERECHTKOMEN!
Dit betekent dat GroenLinks een voorstander is van:
  • Een aanpassing van het subsidiereglement voor Oostzaanse verenigingen: Op verzoek tonen ontvangers van subsidies van de gemeente Oostzaan aan de gemeente aan tot welke natuurlijke personen welke financiële geldstromen herleidbaar zijn;
  • De mogelijkheid dat de gemeente Oostzaan subsidies terugvordert: Indien een subsidieontvanger haar geldstromen niet tijdig adequaat kan verantwoorden leidt dit automatisch tot terugvordering van subsidiestromen door de gemeente Oostzaan;
  • Het uitbreiden van de mogelijkheden van de gemeente om naast het terugvorderen van subsidies ook andere maatregelen te nemen, indien bij een subsidieontvanger sprake is van ondoorzichtige geldstromen.
Voor wat betreft het onderzoek bij OFC: We zijn er dus nog niet! Het gaat erom dat voor Oostzaners 100% duidelijk is dat Oostzaans belastinggeld juist besteed wordt en dat om die reden financiële stromen met betrekking tot OFC inzake de afgelopen jaren volledig transparant en herleidbaar zijn. Laten we hopen dat we snel samen kunnen zorgen dat OFC nog lang een gezonde en veilige voetbalclub blijft, waar nog lang met veel plezier gevoetbald gaat worden!
GL is trots op haar verenigingen Met al haar vrijwilligers en steunen de verenigingen met subsidie.
Duidelijke en openbare verantwoording van subsidiegeld, geld van de inwoners, telt voor alle verenigingen.


TERUG