GroenLinks Oostzaan

De Kerkstraat

Bijna niet voor te stellen, maar de Kerkstraat is in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. Dagelijks rijden er nu duizenden volwassenen naar werk en fietsen kinderen van en naar hun scholen. De Kerkstraat is belangrijk voor Oostzaan. In de vorige raadsperiode is besloten de Kerkstraat opnieuw in te richten en vooral veel veiliger te maken.
Automobilisten krijgen op de Kerkbuurt en Zuideinde, na die herinrichting, te veel ruimte om harder dan 30 km te rijden. Dat wil GroenLinks niet zien op de Kerstraat.

Daarom stelden we vragen, gingen in gesprek met bewoners en de gemeente en fietsten virtueel met de Fietsersbond over de Kerkstraat.
Deze vragen en antwoorden zie je grotendeels terug op de website van Oostzaan

Veiligheid
Hoe maak je de Kerkstraat veiliger, door het hardrijden moeilijker te maken? Het helemaal onmogelijk maken is lastig, omdat je ook een goede doorstroming van verkeer wilt. Met versmallingen en drempels zien wij wél mogelijkheden. Deze ideeën worden nu door de gemeente verder onderzocht.

Zo lijkt op de Kerkstraat-west de verkeersveiligheid in het geding, omdat daar 50 km gereden mag worden. Dit is in vorige raad zo besloten en wellicht moeten we wachten tot ná de aanpassingen aan de A8 met herinrichting Kerkstraat-west.

Bij het viaduct komt een oversteek voor fietsers richting De ambacht en Thorbeckeweg. Hoe zorg je er voor dat auto’s voldoende zicht en reactietijd hebben om met deze fietsers voldoende rekening te houden? Er komt in ieder geval een extra verkeerzuil en goede verlichting onder het viaduct.

Er zijn plannen de Coentunnelweg te verbreden (project Corridor Hoorn/Amsterdam). Hier is rekening mee gehouden. Na deze verbreding (geen datum van bekend) kunnen we wellicht plannen maken om de rest van de Kerkstraat 30 km per uur laten rijden.
Hoewel er bomen zijn ingetekend, ziet GroenLinks graag meer groen terug in de tekeningen. De gemeente gaat bekijken of meer groen met bomen mogelijk is op locaties waar een gat valt in de boomstructuur en voldoende parkeren aanwezig is.
We horen graag wat de Oostzaners vinden van deze veranderingen.

Kerk Afbeelding1

Grote vraagtekens hebben we nog bij de doorstroming op de Kerkbuurt als straks het verkeer van de Kerkbuurt/Noordeinde moet wachten op het doorstromend verkeer van Zuideinde richting Kerkstraat. De bedoeling is dat als je vanaf de Zuideinde naar de Kerkstraat wilt (of vanaf de Kerkstraat naar Zuideinde), dit zonder stoppen kan doen. Het verkeer, inclusief de grote vrachtwagens van Dirk, moeten wachten tot er geen verkeer van beide kanten aankomt voor ze van het stoepje af mogen. Wij verwachten lange files, vooral in het weekend en zijn benieuwd naar de antwoorden van de wethouder in deze.

4FB8D23F76BC41D6A6ACF65D00E75446 kopie


TERUG