GroenLinks Oostzaan

Kadernota Twiske: festivals, recreatie en standpunt camping 
 
In februari 2020 werd de kadernota van ‘t Twiske behandeld in de raad. Raadslid Annemarie van Duijnhoven heeft in de vergadering heel duidelijk neergezet waar wij als GroenLinks staan wat betreft de balans tussen recreatie en natuur. Ook wordt ons standpunt over de camping toegelicht. 
 
Lees hier onze bijdrage: 
 
‘' GroenLinks is er van overtuigd dat de natuur in het Twiske last heeft van verstoringen en dus ongeschikt is voor festivals en grootschalige overnachtingen. GroenLinks is ervan overtuigd dat in goede samenwerking recreatie moet kunnen in een stil, rustig, groen, sportief gebied. 
Voor ons ligt de jaarlijkse financiële verantwoording van de gemeenschappelijke regeling. Nergens lezen we rode cijfers. Dat is mooi. Daarmee vervalt de eerder genoemde noodzaak tot festivals. Ook omdat deze nauwelijks bijdragen aan het resultaat. Haal die 75.000 euro voor de aanleg van een camping gewoon weg uit de begroting. Met bruto-opbrengsten van max 150.000 per jaar (aldus Het Lentekabinet) dek je never nooit niet de kosten van personeel, handhaving, schoonmaak en verkeersregelaars. En dan nog de kosten van inzet ambtenaren, politie, ambulances etc. 

Nergens ook maakt het Recreatieschap verslag van NNN en Natura2000. Een unique selling point zou je zeggen van dit gebied, maar blijkbaar voor het Recreatieschap irrelevant. En dat terwijl er dramatische cijfers zijn van verslechtering van natuur, het landelijk tekort aan Natura2000 en natuurgebieden. Zij moeten dienen als groene long en opvang kwetsbare diersoorten en niet als partycentrum. Deze cijfers wegen met de kennis van nu, steeds zwaarder ten opzichte van de financiële. En in elk onderzoek moet de noodzaak tot stilte en rust zwaarder gaan mee wegen waarmee de balans van verstoring versus opbrengsten anders kan uitvallen. 

Denk ook aan het natuuronderzoek van het Lentekabinet (in januari in de commissie). Dit onderzoek deugt niet volgens het SOVON, IVN, Wetlandwacht en vele anderen. En mag niet gebruikt worden als bewijs. Maar dat onderzoek is wel de basis van hun vergunning. 
We zien het in Zandvoort; een Natura2000 gebied is een natuurgebied totdat de Formule1 terugkeert. Het Twiske is een Natura2000 gebied, totdat we hard roepen het nodig te hebben voor commercie. Logica van natuurbeheer strookt dan opeens niet meer met de belangen van een of twee ondernemers. Laten we dit tijdig terugdraaien. 
Het doel van een natura2000 is ruimte bieden aan kwetsbare flora en fauna die verdrongen wordt door groei van landbouw, industrie en bewoning. Zodat de veerkracht herstelt en op zijn minst de dalende lijn van het nog aanwezige groen stopt. Zo’n opvangplek val je niet lastig met verstoring. Deze logica heeft het echter in Zandvoort niet gehaald en dreigt hier ook weggewuifd te worden. 

Andere partijen besluiten over ons Twiske: Minister Schouten is niet tegen overnachtingen of commercieel gebruik, stelt overigens dat er 3 geluidsdagen zijn toegestaan. Zij laat de beslissing aan de provincie waar de meeste partijen helaas vóór overnachtingen stemmen. 
De zienswijze van het college van Oostzaan ondersteunt naar behoren dit pleidooi. We willen wethouder Monen blijven aanmoedigen scherp te blijven op de verantwoordelijkheden die een Natura2000/NNN gebied met zich mee brengt, vooral in deze tijd.’' 

Vervolgens licht Annemarie van Duijnhoven desgevraagd ons standpunt over de camping nog toe. “GroenLinks heeft in het coalitieakkoord met de VVD afgesproken dat er onderzoek gedaan wordt naar vormen van recreatie waarbij de balans met natuur gewaarborgd blijft. Een kleine camping staat genoemd als optie om te onderzoeken. Wij zitten nu dus zoals afgesproken in een onderzoeksfase, waarin wij onder andere wachten op de uitkomst van de natuurtoets. GroenLinks Oostzaan is dus niet, zoals sommigen denken, vóór een camping en wij hebben ook niet afgesproken in het coalitieakkoord dat we hoe dan ook een camping gaan realiseren.”


TERUG