GroenLinks
Wij
De GroenLinks-lijsttrekkers van Diemen, Waterland, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Velsen, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort,

Besluiten vandaag,11 maart 2018
Om te strijden voor sterke regionale samenwerking om de natuur in en om onze gemeentes zoveel mogelijk te beschermen, te investeren in goed beheer, en gezamenlijk te werken aan het beter verbinden van het groen in de regio. Omdat wij

Geloven dat(stads)natuur,
Van onmiskenbare waarde en noodzaak is, zeker in en om steeds dichter bebouwde gemeentes in de Metropoolregio Amsterdam;
Een van de redenen is dat de Metropoolregio Amsterdam gezond en prettig is;
Verbonden en Versterkt moet worden om zo hittestress, waterberging, klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden;
Door de enorme toevoeging van kwaliteit en recreatieve en ecologische waarden zichzelf dubbel en dwars ‘terugverdient’; en dus de kosten van goed beheer waard is;

Noodzakelijk is voor onze gezondheid.

Wij constateren dat het Rijk,
Blijkens de recentelijke oproep van vicepremier en minister van Wonen en Ruimtelijke Ordening Kajsa Ollongren (D66), bouwen in het groen rond onze gemeentes stimuleert, omdat dit van ‘lef’ zou getuigen;
Al jarenlang de natuur in het land aanvalt, door het beleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte;
Beloftes als het gaat om investeren in en het verbinden van de natuur in ons land en in onze regio niet nakomt.


Daarom willen wij onze natuur beschermen door,
I. Groen maximaal te sparen door Binnenstedelijk Verdichten.
Om de Metropoolregio Amsterdam betaalbaar te houden moeten betaalbare woningen worden gebouwd, maar alleen door samenwerking kan dat zonder het groen te verpesten. Dat betekent dat de woningbouwopgave zorgvuldig binnenstedelijk ingepast moet worden.

II. Groen goed te beheren door genoeg te investeren in beheer.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste stedelingen binnen 10 kilometer van huis een groene recreatiemogelijkheid zoeken. GroenLinks-lijsttrekkers in de Metropoolregio Amsterdam roepen op in de nieuwe collegeprogramma’s vast te leggen dat de groene ruimte een onmisbaar kwaliteitselement is in de stedelijke omgeving. Dat betekent ook dat het groen geld mag kosten en de  beheerskosten niet met festivals terug hoeven te worden verdiend.

III. Groen in de regio beter te verbinden: niet meer wachten op Den Haag
Sinds het tijdperk-Bleker zijn de landelijke ambities voor een verbonden ecologische structuur alleen maar afgekalfd. De GroenLinks-lijsttrekkers stellen voor om in navolging van de Amsterdamse Hoofdgroenstuctuur niet te wachten op Den Haag of de provincie Noord-Holland, maar gezamenlijk de schouders te zetten onder een Regionale Hoofdgroenstructuur, ten behoeve van flora en fauna, de biodiversiteit en voor de gebruiksmogelijkheden voor de inwoners van de MRA. Zo kunnen noodzakelijke groene verbindingen tussen bijvoorbeeld ’t Twiske en de Enge Wormer en de hei van het Gooi via Diemen met de polders van Waterland gerealiseerd worden.

Aldus ondertekend door GroenLinks-lijsttrekkers en/of fractievoorzitters van,
Nicole van Engelen (GroenLinks Diemen), Astrid van de Weijenberg (GroenLinks Waterland), Rutger Groot Wassink (GroenLinks Amsterdam), Ronald Fransen (GroenLinks Aalsmeer), Martin Kortekaas (Amstelveen), Haydar Erol (GroenLinks Beverwijk), Martine Wierda (GroenLinks), Nico M. van Straalen (fractievoorzitter GroenLinks Edam-Volendam), Gerben Struik (GroenLinks Gooise Meren), Robbert Berkhout (GroenLinks Haarlem), Nicole Mulder (Fractievoorzitter GroenLinks Haarlemmermeer), John van Dongen (GroenLinks Heemskerk), Eric de Zeeuw (GroenLinks Heemstede), Jan Kastje (GroenLinks Hilversum), Karin Rienstra (GroenLinks Huizen), Jacobien van Boeijen (GroenLinks Landsmeer), Patriek Kerkhoff (GroenLinks Laren), Bert Jongert (GroenLinks Oostzaan), Linda Muusses (GroenLinks Ouder-Amstel), René Verhoogt (GroenLinks Purmerend), Iskandar Sitompul (GroenLinks Velsen), Harold Halewijn (GroenLinks Wormerland), Paul Laport (GroenLinks Zaanstad) en Karim el Gebaly (GroenLinks Zandvoort).

TERUG