GroenLinks Oostzaan

Biksteenmolen De Vlijt omgeven door kunststof

De gemeente wil de huidige natuurlijke beschoeiing rond de Biksteenmolen weg halen en laten vervangen met kunststof beschoeiing. Dat zou het minstens 50 jaar uithouden in het water en dus een goedkopere oplossing zijn dan af en toe onderhoud. Dat het kunststof het al die tijd wel uithoudt kan, maar door veengrond blijft dat vast niet op dezelfde plek. Bovendien, is dit wat we willen zien als we naar die mooie net gerenoveerde molen kijken? Een kunststof rand? In de huidige beschoeiing nestelen futen, zwanen en vast nog meer. GroenLinks schrijft een motie om deze actie te stoppen en hoopt dat meer partijen dit initiatief ondersteunen.

Hieronder de motie:
Constateert dat er plannen zijn rondom de Biksteenmolen de huidige natuurlijke beschoeiing te verwijderen en in zijn geheel te vervangen met kunststof beschoeiing. Dit zou nodig zijn als onderhoud en ter voorkoming van afslag door gemotoriseerde boten
De kunststof beschoeiing zou 50 jaar stand houden én 50 jaar op dezelfde plek blijven staan
 
Besluit
Geeft het college opdracht dat alleen bestaande houten beschoeiing wordt vervangen: aan de uiterste oostkant t/m de steiger.
Bestaande beplanting / natuurlijke beschoeiing niet weg gehaald wordt tenzij voor onderhoud voor behoud van natuur.
 
Molen bik kopie

Toelichting
Stichting Behoud Biksteenmolen De Vlijt heeft aangegeven dat ongeveer de oostelijke helft nieuwe beschoeiing nodig is, maar dat de natuurlijke oever van het westelijke deel mag blijven. Met duurzame kunststof beschoeiing aan de oostzijde is het mogelijk voor bootjes aan te meren. Tot zover de opmerkingen van de stichting.
Dat betekent o.i. dat alleen het oostelijke puntje van het eiland t/m de steiger de huidige houten beschoeiing met kunststof beschoeiing behoeft te worden vervangen.
Nieuwe kunststof beschoeiing rondom het eiland zeer kostbaar is en voor oeverbescherming niet nodig is.
Wellicht dat het materiaal van de kunststof beschoeiing 60 jaar of langer in tact blijft. Geen enkele aannemer zal een garantie geven, langer dan 10 jaar, die stelt dat de beschoeiing al die tijd op zijn plek blijft staan. Dat vraagt tzt ook kosten die nu niet worden meegenomen in berekeningen.
Het aanzicht van de Biksteenmolen De Vlijt er o.i. behoorlijk op achteruit gaat als we rondom harde beschoeiing plaatsen. Zij verliest dan haar landelijke uitstraling
Uit diverse online gremia blijkt dat naast goede natuurlijke oeverbescherming riet nog meer voordelen biedt zoals
waterzuivering bescherming voor watervogels en weidevogels goed voor vissen en amfibieën.
Vergroten soortenrijkdom en kwaliteit van wateren
 
 
Er is veel nieuwe informatie beschikbaar op o.a. (overheid) websites die steeds nadrukkelijker pleiten voor meer natuurlijke beschoeiing. Desgevraagd deel ik die graag.  Zo ook Hoogheemraadschap Noorderkwartier: “Om de oever van een waterkering te beschermen tegen golfslag is een rietkraag de natuurlijkste vorm.” (
https://www.hhnk.nl/portaal/beschermen-tegen-overstroming_42380/item/onderhouden_8842.html)
 


TERUG