Waar staan wij voor

GroenLinks Oostzaan is een afdeling van en voor Oostzaners die onze uitgangspunten van rechtvaardigheid en zorg voor ons leefmilieu delen.

GroenLinks heeft daarbij gemikt op een verbreding van de politiek en geprobeerd zo goed mogelijk samen te werken met andere (politieke) partijen in Oostzaan. Daarbij werd verantwoordelijkheid niet geschuwd. Groenlinks heeft de afgelopen 20 jaar deel uitgemaakt van coalities met verschillende partijen. Vanaf mei 2018 probeert GroenLinks haar standpunten te realiseren vanuit de coalitie met de VVD. Wij zijn van mening dat als je verantwoordelijkheid krijgt, je ook de durf moet hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Niet ageren maar reageren op de omstandigheden die zich voordoen.

Inspraak in de politiek
GroenLinks Oostzaan probeert voor u te spreken tijdens de commissie- en raadsvergaderingen. Het kan echter zijn dat u het niet geheel eens bent met wat wordt voorgesteld of uiteindelijk besloten. Wij willen u toch graag inspraak geven, daarvoor bent u van harte uitgenodigd bij onze vergaderingen. Meldt dat en/of geef uw mening via onze e-mail.

Milieu
Het milieu heeft jammer genoeg geen mogelijkheid tot inspraak. Daarvoor zullen mensen moeten spreken en ook verantwoordelijkheid nemen. Deze mensen vindt u bij GroenLinks Oostzaan ! Niet alleen het behoud van het Oostzanerveld staat bij ons hoog, ook de persoonlijke leefomgeving binnen ons dorp. Wij staan daar pal voor, maar hebben daarbij ook uw steun nodig.

Het beleid van GroenLinks kent de volgende peilers:
  • Voor een groen en duurzaam milieubeleid.
  • Voor een links progressief sociaal beleid.
  • Voor de handhaving bestuurlijke zelfstandigheid van Oostzaan mede door een gezond financieel beleid en het versterken van de gemeentelijke democratie.
  • Voor het handhaven en versterken van het voorzieningen-niveau (goed basisonderwijs, kwalitatief hoogstaande eerstelijns gezondheidszorg, uitgewerkt ouderen-, jongeren- en gehandicapten- beleid, voldoende én betaalbare kinderopvang, een optimale bibliotheekvoorziening en een bloeiend verenigingsleven).
  • Voor internationale solidariteit, opkomen voor vrede en gerechtigheid.
  • Voor verbetering van de openbare(vervoers)voorzieningen, een deugdelijke woonvisie, en een geïntegreerd veiligheidsbeleid.

TERUG